FORUM 2024

สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ แสดงพลังและส่งเสียง เพื่อสะท้อนถึงความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน และทุกภาคส่วนที่เผชิญกับปัญหาจริง ไปยังผู้กำหนดนโยบาย อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การพัฒนาการศึกษาต้องทำอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงทุกระบบการศึกษา และทุกภาคส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความเสมอภาค และสร้างสมรรถนะให้คนไทยทุกคนเรียนรู้ได้อย่างไร้รอยต่อ

Play Video

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน TEP Forum 2024

กิจกรรมใน TEP FORUM 2024

PRE-FORUM 2024

ไทยพีบีเอส

Starfish Education

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

InsKru

PRE-FORUM

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม

สานพลังแต่ละภาคีและเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย

TEP FORUM 2024

เชิญชวนเข้าฟังและแสดงความเห็นในงานเสวนา

ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 18.00 น.

Day 1

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อเสนอของเครือข่าย TEP

Day 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกาศความร่วมมือ

POST-FORUM 2024

ข้อมูลจะแสดงผลภายหลังกิจกรรม TEP FORUM 2024 เสร็จสิ้น

Day 1

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อเสนอของเครือข่าย TEP

Day 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกาศความร่วมมือ

DOWNLOAD CERTIFICATE

PARTNER

Scroll to Top