คณะทำงานประสานงานภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)

บริษัท พลังการเรียนรู้ จำกัด

ที่อยู่ 84 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเรา

บทบาทหน้าที่
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail
1
กรรมการบริษัท
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
098-5154225
[email protected]
2
หัวหน้าทีมจัดการความรู้
นางสาวปาริชาติ พรหมสุวรรณ
061-4615424
[email protected]
3
หัวหน้าทีมจัดการความรู้และสื่อ
นางสาวสิริญา ทองสมบุญ
086-1740179
[email protected]
4
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางธีลฎี อันตรเสน
092-9563615
[email protected]

ร่วมบริจาค​

ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาไทย สามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักลุมพินี เลขที่บัญชี 889-2-35304-7

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติอต่อเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงาน

Thailand Education Partnership (TEP)

บริษัท พลังการเรียนรู้ จำกัด
ที่อยู่ 84 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Social Media

Contact us

Scroll to Top