admin

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)

ขอเชิญร่วมเป็น 1 พลังสำคัญ ในงาน TEP Forum 2022 ”ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต”

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

มาร่วมหามุมมองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอด ให้กับการศึกษาไทยในโลกอนาคต

วัคซีนคือทางออกของการเปิดโรงเรียนจริงหรือ?

นำร่องปี 65 เด็กไม่ต้องสอบเข้าป.1 ห้ามจัดสอบเนื้อหาวิชาการทุกสังกัด

โครงการ “Octava Social Innovation Challenge”

Scroll to Top