Share Post:

โครงการ “Octava Social Innovation Challenge”

โครงการ “Octava Social Innovation Challenge”

เปิดรับสมัคร Edtech Solution Innovators ที่ต้องการให้การแก้ปัญหาของคุณไปช่วยพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

💵โดยมีเงินรางวัลรวม USD $ 500,000
สำหรับ 8 ผู้ชนะที่ได้รับเลือก

📍นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้เป็นเวลา 10 เดือน ที่จัดโดย MIT Solve & the Octava Foundation
🗓หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2564 นี้

ต้องรีบแล้ว!!
โครงการนี้จัดขึ้นโดย @OctavaFoundation https://octavafoundation.org & @SolveMIT https://www.facebook.com/SolveMIT/
สามารถอ่านละเอียดโครงการเพิ่มเติม
https://bit.ly/3yZ1lMy

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
Scroll to Top