Share Post:

วัคซีนคือทางออกของการเปิดโรงเรียนจริงหรือ?

เปิดเรียนใกล้เข้ามาแล้วหลายคนพุ่งเป้าไปที่วัคซีนคือทางออกของการเปิดเรียน วันนี้ชวนคิดว่าวัคซีนคือทางออกของการเปิดเรียนได้จริงไหม? ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ได้จะทำอย่างไร? เราควรจัดลำดับความสำคัญให้ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กก่อนไหม? เพื่อให้ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่มาสู่เด็กให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นเราควรมองหามาตรการในการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยด้วยหรือไม่ ? เพื่อให้การศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปได้

👉https://fb.watch/8DsS5y1rtP/

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
Scroll to Top