ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)

📣📣ประชาสัมพันธ์ !!📣📣การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็น 1 พลังสำคัญ ในงาน TEP Forum 2022 ”ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต”

ขอเชิญร่วมเป็น 1 พลังสำคัญ ในงาน TEP Forum 2022 ”ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ขอเชิญร่วมเป็น

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 256409.00-12.00 เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

ประกาศแล้ว!!!หลักเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่สนใจเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถเริ่มดำเนินการได้แล้วตามประกาศที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนาม “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

มาร่วมหามุมมองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอด ให้กับการศึกษาไทยในโลกอนาคต

มาร่วมหามุมมองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดให้กับการศึกษาไทยในโลกอนาคตวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น..ไทยพีบีเอส ผนึกกำลัง 3

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

วัคซีนคือทางออกของการเปิดโรงเรียนจริงหรือ?

เปิดเรียนใกล้เข้ามาแล้วหลายคนพุ่งเป้าไปที่วัคซีนคือทางออกของการเปิดเรียน วันนี้ชวนคิดว่าวัคซีนคือทางออกของการเปิดเรียนได้จริงไหม? ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ได้จะทำอย่างไร? เราควรจัดลำดับความสำคัญให้ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กก่อนไหม? เพื่อให้ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่มาสู่เด็กให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นเราควรมองหามาตรการในการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยด้วยหรือไม่ ?

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

นำร่องปี 65 เด็กไม่ต้องสอบเข้าป.1 ห้ามจัดสอบเนื้อหาวิชาการทุกสังกัด

📣 NEWS: นำร่องปี 65 เด็กไม่ต้องสอบเข้าป.1 ห้ามจัดสอบเนื้อหาวิชาการทุกสังกัด 📣.เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเป็นรากฐานในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อการจัดตั้งสำนักเด็กปฐมวัยขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดูแลการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา สมรรถนะครู

อ่านต่อ

“ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย”

Scroll to Top