Share Post:

กระบวนการเรียนรู้ RBL และ DIGITAL PLATFORM

เจ้าของนวัตกรรม : มูลนิธิสดศรี คุณหญิง
โรงเรียน/พื้นที่ : ผอ.สุทธิ สายสุนีย์ รร.อนุบาลสตูล , อ.ยงยุทธ ยืนยง ผอ. รร.อนุบาลมะนัง
Link: โรงเรียนอนุบาลสตูล

บทความอื่นๆ

โรงเรียนสุขภาวะ

เจ้าของนวัตกรรม : รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรยLink: โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

อ่านต่อ

OPEN APPROACH MATHEMATIC

เจ้าของนวัตกรรม : อ.ไมตรี ม.ขอนแก่นโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นLink: โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

อ่านต่อ

เพาะพันธุ์ปัญญา

เจ้าของนวัตกรรม : อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คุณคงวุฒิโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรีLink: โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
Scroll to Top