นวัตกรรมต้นแบบ

เจ้าของนวัตกรรม : รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรยLink: โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

เจ้าของนวัตกรรม : อ.ไมตรี ม.ขอนแก่นโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นLink: โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

เจ้าของนวัตกรรม : อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คุณคงวุฒิโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรีLink: โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี

เจ้าของนวัตกรรม : Starfish ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร, ครูช้าง (ผู้กระตุ้นและสร้างการเรียนรู้ข้ามพื้นที่)โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนบ้านโคก จ.สมุทรสาคร, โรงเรียนวัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาครLink: โรงเรียนบ้านโคก จ.สมุทรสาคร, โรงเรียนวัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร

เจ้าของนวัตกรรม : ผู้บริหารปตท.โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยองLink: โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เจ้าของนวัตกรรม : มูลนิธิสดศรี คุณหญิงโรงเรียน/พื้นที่ : ผอ.สุทธิ สายสุนีย์ รร.อนุบาลสตูล , อ.ยงยุทธ ยืนยง ผอ. รร.อนุบาลมะนังLink: โรงเรียนอนุบาลสตูล

“ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย”

Scroll to Top